Communication is the substance of any culture. If there is communication in any place that means there is a culture as well. Since humans express their lifestyle, desires, and values of life through communication. In modern society, people find their expressions in various social media networks which also provides people to come together, especially for people who are from different backgrounds and cultures. In today’s digital world, social media have become one of the inevitable elements of our everyday lives that extensively structure our identity, language, culture, understandings, and view of reality. Obviously, today social media is a place where…


Sadece bir hayatınız var ve kayıplarımıza, acılarımıza kısacası tüm olumsuzluklara rağmen hayat bir şekilde devam ediyor. Aslında hayatımızda ne kadar çok fazla şey olursa olsun geriye dönüp baktığınzda çok kısa bir hayata sahip olduğunuzu fark edeceksiniz, ve gün geçtikçe her gün yataktan kalkıp aşılması gereken farklı sorunlarla uğraşmak kolay olmayacaktır. Aslında, hayat denen şey bu değil midir? Her gün o sıcacık yatağınızdan kalkıp, zorluklara göğüs germek ve bunlarla yüzleşmek. Fakat, bunları bir kenarda bırakalım, hayatta çok daha önemli bir şey var, bu da sizin kim olduğunuz, kim olmak istediğiniz, ve kim olmak istemediğiniz soruları sizin tek rotanız olan yolunuzu belirleyecektir.


Evet, büyüyorum; bugün benim doğum günüm. Doğum günlerinde hayattan geçen bir yıl daha geride bırakıyoruz, ben buna üzülürken çevremdekiler süslü ve eğlenceli bir şekilde doğum günlerini kutluyorlar. Neyse insan denen varlık böyle bir varlıktır işte.

Aslında farkına vardım ki büyüyen sadece biz değiliz, bizimle beraber birçok şey büyüyor. Büyüdükçe tecrübelerimiz de büyür. Zaman geçtikçe, yaş aldıkça insan tecrübe denen şeyi kazanıyor. Büyüdükçe açlığımız da büyür. Paraya açız. İlgiye açız. Sevgiye açız. Yetinmek yok. Kanaat yok. Büyüdükçe, umutlarımız da büyür. Umutlanırız. Hayallerimiz büyür ve hayallerimiz için sarf etmemiz gereken çaba. “Keşke”lerimiz büyür “İyi ki”lerimize inat…Günahlarımız büyür iyiliklerimize inat. Gerçekleştirmek istediğimiz hayaller büyür. Sorunlar büyür. Yapmamız gereken roller ve geçmişe duyulan özlem daima büyür.

Ben büyüdükçe iç sesim şiddetli bir şekilde büyüyor. İç sesimle beraber dünyada değiştirmek istediğim şeyler artıyor. Her geçen gün ölüm denen şeye bir adım daha yaklaşıyoruz. Ve ben yapacağım şeyler için süremin yavaş yavaş doluyor olduğunu hissediyorum.


Edebiyat aslında insanı bir nevi intihara sürüklemek demek bazen keşke cahil kalıp mutlu olsaydım diyorsunuz. Eğer gören bir insansanız etrafta bu kadar adaletsiz, acımasız, eşit olmayan şeyler varken sizin rahat etmeniz mümkün olmuyor. Toplum olarak sanırım hepimiz bunlara kanıksadık.

Hangi yazarın sonu mutlu bitmiş ki? Şu ana kadar okuduğum kitapların çoğu yazarı, ya fazla düşünmekten beyin tümöründen ölüyor ya da kendileri bu yaşama katlanamayıp intihar ediyorlar. Dünya’da ince detayları düşünen kişilerin sonunu böyle şeyler mi bekliyor acaba?

Örneğin; Oğuz Atay, onun için yazmamak ve düşünmemek dayanılmaz hale gelmişti, kendini düşünmekten alı koyamıyordu. Hiç kimsenin düşünmeyeceği şekilde hayatı en ince detaylarıyla…


Evet, her şey Mehmet Zorlu Vakfı’nın düzenlediği Gençlik Zirvesi ile başladı. Bu eğitimi ilk orada duydum, içeriğini duyar duymaz heyecanlı bir şekilde başvuru formunu doldurdum ve beni en çok etkileyen şey ise insanların sizden herhangi bir ücret talep etmeden veya çıkarları olmadan bu işi gönülleriyle ve geleceği düşünerek yapmaları. Bu beni her zaman etkiliyor; malum bizim şu anda yaşadığımız dünyada çıkarsız insan bulmamız çok zor.

Aslında bu eğitim özellikle Türk toplumunda bildiğimizi sandığımız ama aslında bilmediğimiz ince detaylarla dolu ve geleceğe ışık tutan bir eğitim. Örneğin; işe girerken ve iş başvurusu formunu doldururken herkes Microsoft Office programlarını bildiğini söylüyordur ama…

Çağatay Sevil

Freelancer Software Developer. Studying at Istanbul University Department of American Culture and Literature.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store